Politiek historische monografie immigratie- en integratiebeleid

Nederland immigratieland

Toen voormalig minister Jan Pronk (PvdA) in 1992 er tijdens een congres van zijn partij voor pleitte te erkennen dat Nederland in feite een immigratieland is, kreeg hij veel kritiek van partijgenoten en politici van andere partijen. Pronk agendeerde een onderwerp dat sinds jaren de jaren ’70 taboe was. Toch kende Nederland al vanaf begin jaren ’60 een positief migratiesaldo en hadden bijvoorbeeld hoogleraar Han Entzinger (in 1987) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (in 1988) al eerder gepleit voor het erkennen dat Nederland de facto een immigratieland is. Zij voorspelden dat er immigranten zouden blijven komen en stelden dat erkenning van dit feit consequenties zou moeten hebben voor onder andere de opvang van nieuwe Nederlanders en voorzieningen om hun deelname aan de samenleving te stimuleren.

De discussie is nog steeds actueel. Zoals de Adviesraad Migratie onlangs nog stelde valt deze discussie niet los te zien van wezenlijke vragen als: wat voor samenleving willen we zijn, welke arbeidsmarkt en hoeveel migranten passen daarbij? 

Het is een discussie waartoe de afgelopen decennia vaak een aanzet werd gegeven, maar die nooit echt werd gevoerd, laat staan werd afgerond. Toen halverwege de jaren ’70 duidelijk werd dat het verblijf van de nieuwe Nederlanders niet tijdelijk zou zijn, werd er wel voor het eerst gesproken over een integratiebeleid (toen nog minderhedenbeleid). Het beleid veranderde sindsdien met regelmaat, net als de doelgroepen en de labels voor de nieuwe Nederlanders (gastarbeider, allochtoon, vluchteling, Nederlander met migratieachtergrond, arbeidsmigranten, biculturele Nederlanders etc.).

Politiek historische monografie

Welke actoren speelden en spelen vanaf de jaren ’60 een rol bij de totstandkoming van het beleid en de ‘industrie’ die daarmee gepaard ging? Wat is de rol van bijvoorbeeld (grote) ondernemers, werknemers(organisaties), politieke partijen, landen van herkomst, media, de nieuwe Nederlanders, hun eigen organisaties en hun ‘zaakwaarnemers’? Wat kunnen we ervan leren?

Het zijn vragen die me bezighouden sinds 1990 toen ik vlak na mijn studie politicologie begon te werken bij het toenmalige Amsterdams Centrum Buitenlanders. Door middel van verschillende deelprojecten (boeken, verhalen, portretten, podcasts, blogs) wil ik de komende jaren deze vragen alleen of samen et anderen beantwoorden.

Ik kan hierbij gebruik maken van ruim dertig jaar ervaring in dit veld en voortborduren op verhalen die ik in de loop der jaren heb verzameld en op verschillende kleine en grotere onderzoeken die ik eerder alleen of samen met anderen heb gedaan. Over een deel van deze onderzoeken heb ik eerder geschreven op deze site en op Republiek Allochtonië. Hieronder geef ik een selectie van deze artikelen.

Steunen of samenwerken?

Een deel van mijn werk wordt gefinancierd op basis van donaties van lezers. Onder sommige blogs vind je daarom een oproep te doneren. Zo blijft het mogelijk dit werk onafhankelijk te blijven doen. Wil je me steunen? Je kunt doneren via deze link: https://bunq.me/ewoudbutter

Heb je een idee waar je samen aan wil werken? Laten we samen een kop koffie gaan drinken. Mail:  info (apenstaartje) ewoudbutter.nl

Selectie van eerder gepubliceerd werk (wordt binnenkort aangevuld)

Over beleid

Eigen (religieuze) organisaties, zaakwaarnemers

Portretten/interviews

Landen van herkomst

Divers