Tweede druk Pijlers voor Bruggenbouwers, boek over zelforganisaties, verschenen

Pijlers
Bij ACB Kenniscentrum is de tweede druk van Pijlers voor Bruggenbouwers verschenen. Het boek is het verslag van een uitgebreid kwalitatief en
kwantitatief onderzoek van ACB Kenniscentrum naar de ondersteuning van allochtone
vrijwilligersorganisaties (zelforganisaties).

Met medewerking van de Vrijwilligers
Centrale Amsterdam (VCA) en de Helpdesk voor Administratieve en
Procesmatige Ondersteuning (HAPO) heeft ACB de ondersteuning van 68
verschillende organisaties in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar
de inhoudelijke en financiële ondersteuning die zij krijgen van
(lokale) overheden. Op grond van dit materiaal, verschillende
interviews en de ervaring van ACB Kenniscentrum op dit terrein, is een overzicht
gemaakt van de belangrijkste ondersteuningsvragen van de organisaties
en de meest voorkomende knelpunten.

Ook is er gekeken naar het effect van de ontwikkeling van het
integratiedebat op de positie van allochtone vrijwilligersorganisaties
en zijn er aanbevelingen geformuleerd
aan lokale overheden en ondersteuners.

Het boek is geschreven door Ewoud Butter met bijdragen van Roemer van Oordt (Hapo) en Warner Hemmes (ACB Kenniscentrum).

Pijlers voor Bruggenbouwers
Over de ondersteuning van allochtone vrijwilligersorganisaties
ACB Kenniscentrum, Amsterdam 2006 (110 pagina’s)
ISBN-10: 90-72832, ISBN-13: 978-90-72832-13-9

Kosten: €14,10 incl. porto.
Klik hier voor uw bestelling per e-mail.