Over Ewoud Butter

Ewoud Butter werkt als zelfstandig onderzoeker, adviseur en schrijver.

(foto: Annelies van Vugt)

Afgestudeerd als politicoloog, werk ik als voornamelijk als zelfstandig onderzoeker en soms als redacteur, adviseur of (interim)manager. Daarnaast schrijf ik toneelstukken.

De onderwerpen waar ik me mee bezig houd variëren van mensenrechten, participatie, discriminatie & inclusie tot radicalisering en extremisme. De belangrijkste werkvelden waarop ik actief ben zijn politiek & beleid, media, arbeids- en woningmarkt, veiligheid, milieu/duurzaamheid, sport en kunst & cultuur. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere de Rijksoverheid, gemeenten, NGO’s, adviesbureaus, woningcorporaties, bedrijven, theatergezelschappen en vrijwilligersorganisaties.

Kennis en verhalen

Ik verzamel kennis en verhalen met verschillende soorten onderzoek: kwalitatief onderzoek, praktijkgericht (actie)onderzoek en (ex ante) evaluatieonderzoek. Met mijn onderzoek verbind ik de verhalen en ervaringskennis van burgers en professionals met wetenschappelijke kennis. Ik doe hiervan verslag in toegankelijke publicaties met concrete aanbevelingen en adviezen. Daarnaast schrijf ik artikelen, factsheets, factchecks, blogs en verhalen voor verschillende kennisinstituten en media.

Samenwerking

Ik werk graag en met veel plezier samen met anderen. Bijvoorbeeld met maastschappelijke organisaties, met kennisinstituten en andere (zelfstandige) onderzoekers. Ik werk bijvoorbeeld vaak samen met Eva Klooster, Bureau Omlo, fotografe Cigdem Yüksel en Roemer van Oordt. Daarnaast ben ik lid van het Onderzoekerscollectief, een samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein en werk ik met andere onderzoekers, journalisten, vertalers en schrijvers op De Wallenburgpers. Meer over mijn afgeronde en lopende werkzaamheden hier.

Republiek Allochtonië en andere online initiatieven

Uit onvrede over de hijgerigheid waarop het debat over integratie verliep, startte ik in 2005 het blog Republiek Allochtonië (de naam is gekscherend bedoeld). Op dit blog wordt de Nederlandse migratiegeschiedenis beschreven en wordt verslag gedaan van de langlopende  discussies die we in Nederland voeren over migratie, participatie en inclusie. Het accent ligt op achtergronden, feiten en onderzoek. In 2016 had ik de grote eer om als oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië de Clara Meijer Wichmannpenning, een mensenrechtenprijs van de Liga voor de Rechten van de Mens, te ontvangen.
Behalve van Republiek Allochtonië was ik ook mede-initiatiefnemer van de sites polderislam.nl (met Roemer van Oordt) en stellingchecker.nl (met het blog sargasso).

Eigen blog

Daarnaast heb ik mijn eigen blog, onderdeel van deze site. Op dit blog vindt u artikelen over onder andere discriminatie/racisme, moslims in Nederland, radicalisering, politiek/democratisering, portretten en verschillende korte en uitgebreidere factchecks en factsheets.

Op de pagina politiek historische monografie van het Nederlandse immigratie en integratiebeleid vindt u diverse artikelen over de (geschiedenis) van het Nederlandse immigratie en de actoren die daarbij een rol speelden en spelen.

Fictie

Tot slot schrijf ik fictie. Ik publiceerde o.a. een roman (Isa, 2008) en schreef zeven toneelstukken. Ik schrijf voor theatergroep De Spelers. Mijn stukken, die worden omschreven als (licht) absurdistisch en humoristisch, zijn door inmiddels verschillende gezelschappen in Nederland en België opgevoerd. Mijn zevende toneelstuk, met ‘De Puinhopen van Pa’, zal op vrijdag 21 april 2023 in theater De Sloot (Amsterdam) in premiere zal gaan.

Ik speel zelf ook toneel bij theatergroep De Spelers, ik hou verder veel van koken, sport en ben waarschijnlijk de minst scorende rechterspits uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Iets meer succes had ik als verdediger en als duo-coach van een meidenvoetbalteam.


Onderzoek

Theater

Contact