Republiek Allochtonië

In 2005 startte ik het blog Republiek Allochtonië.  Op dit blog wordt verslag gedaan van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over ‘het integratievraagstuk’. Relatief veel aandacht wordt besteed aan achtergronden, feiten en onderzoek.. Tot 2020 was het nadrukkelijk ook het doel personen en organisaties op Republiek Allochtonië (RA) een platform te geven die in de reguliere media minder vaak gehoord worden. Omdat de organisatie en redactie hiervan mij relatief te veel (vrijwillige) tijd ging kosten, is er vanaf 2020 minder ruimte voor.

De naam, Republiek Allochtonië, is gekscherend bedoeld. De naam verwijst naar de labels (gastarbeider, allochtoon, vluchteling, Nederlander met migratieachtergrond, arbeidsmigranten, biculturele Nederlanders etc.) die we in Nederland steeds weer aan nieuwe Nederlanders hebben gegeven; labels die na een aantal jaar steeds weer verongelukken. Het woord ‘allochtoon’ gebruiken we op RA al jaren niet meer.

In 2016 ontving ik als oprichter van Republiek Allochtonië de Clara Meijer Wichmannpenning (Laudatio), een penning die jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die bijzondere erkenning verdient voor zijn of haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens.

Ik ben daarnaast met Sargasso initiatiefnemer van de factchecksite stellingchecker (platform om zelf te factchecken) en met Roemer van Oordt van de website polderislam.nl