Ik zeg niet dat Wilders een racist is, maar de schijn heeft hij wel tegen.

Wilders2
Ik zeg niet dat Wilders een racist is,  maar de schijn heeft hij wel tegen.

Met
deze uitspraak hanteer ik de methode Wilders: ik verklaar niet dat hij
een racist is, maar ik heb ondertussen wel de suggestie gewekt. Het is
één van de succesvolle methoden waarvan de PVV-leider zich bediend.

Veroordelen zonder bewijs
Francisco van Jole illustreerde in een column in het tv-programma De Leugen Regeert
bovengenoemde werkwijze van Wilders met een fragment uit een
NOVA-uitzending waarin Wilders over de staatssecretarissen Albayrak en
Aboutaleb verklaarde dat hij niet kon bewijzen dat beide bewindslieden
niet loyaal zouden zijn aan Nederland, maar dat er wel de schijn was
van dubbele loyaliteit en belangenverstrengeling.

Met Arib ging Wilders nog een stapje verder. Alhoewel Wilders moest
erkennen dat Arib geen enkele regel had overtreden, trok hij, van harte
gesteund overigens door de VVD, bij voorbaat haar integriteit in
twijfel en beschuldigde hij haar – zonder enige bewijslast –  van deloyaliteit aan Nederland.
Behalve Wilders en de VVD was ook Afshan Ellian, nota bene een ‘rechtsgeleerde’, gemakkelijk met beschuldigingen aan het adres van Arib. In zijn column
die verscheen op de website van Elsevier en die stijf staat van
aantoonbare onjuistheden, wordt Arib er nota bene van beschuldigd dat
ze grove mensenrechtenschendingen in Marokko legitimeert.

Voor Wilders, die zegt de Nederlandse rechtsstaat te willen
verdedigen, is het geen probleem te veroordelen zonder bewijs. Wanneer
het gaat om aanhangers van de ‘zuivere’, radicale islam zou dat wat hem
betreft zelfs wettelijk geregeld moeten worden. Hij spiegelt zich
daarbij aan zijn grote voorbeeld Israel: daar stoppen ze ook verdachten zonder proces voor langere tijd achter de tralies.  Dat “administratieve detentie” in Israel tot excessen en het uitgebreid schenden van de mensenrechten leidt, is voor hem blijkbaar van geen belang.

Voor alle duidelijkheid: het is uitstekend dat er gediscussieerd wordt
over de dubbele nationaliteit. De huidige wet is zeker geen schoonheid.
Zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel van Ruud Koopmans afgelopen weekeinde
in het NRC. Maar het gaat bij Wilders niet om de inhoud te gaan. Het
gaat hem om vooral om moslims; over de dubbele nationaliteit van de
populaire Maxima laat hij zich wijselijk niet uit – dat zou hem stemmen
kosten.

Tijdens het debat vorige week donderdag bleek ook dat hij niet op de
hoogte was van het Nederlandse grondwetsartikel 3 (“Alle Nederlanders
zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.”) Wanneer hij zich
echt in het onderwerp had verdiept, was hij met een initiatief gekomen
om dit grondwetsartikel te wijzigen.

Het afschaffen van de dubbele nationaliteit staat overigens op
gespannen voet met een ander plan van Wilders: denaturalisatie en
uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele
nationaliteit (zie paragraaf II van zijn verkiezingspamflet).

Wilders is vooral geinteresseerd in confrontatie en polarisatie;
iedere rel levert hem immers winst in de peilingen op. Dat hij daarbij
rücksichtlos karaktermoord pleegt op personen of groepen mensen
(moslims) neemt hij voor lief.

Demonisering
Calimero
Want, hoewel hij zelf niet bepaald de nuance zoekt, benadrukt hij zelf
graag zijn slachtofferrol. Treffend voorbeeld hiervan was dat hij
tijdens het lijsttrekkersdebat na de verkiezingen zelf suggereerde dat
de grote partijen zouden overwegen met een cordon sanitaire de PVV te isoleren. Ook al klopte daar geen biet van, het beeld was geschapen.

In een column op de website Geen Stijl (ook verschenen op bijvoorbeeld stormfront.org – maar nu ‘demoniseer’ ik) roept Wilders op de demonisering van hem en de PVV te stoppen:”De demonisering van mijn partij in het algemeen, en de schandelijke vergelijkingen met extreem-rechts en het nazisme in het bijzonder zijn walgelijk, een
belediging aan het adres van de PVV-kiezer en moeten onmiddellijk
stoppen.”
Hij geeft hierbij enkele voorbeelden van inderdaad niet altijd even
fijnzinnige of treffende verwijzingen naar de NSB en Hitler-Duitsland.
Het enige voorbeeld dat hij geeft dat ik online kan controleren is dat
van Francisco van Jole, die Wilders in eerder genoemde uitzending van De Leugen Regeert
met communistenjager McCarthy zou hebben vergeleken. Wat blijkt na het
bekijken van de gesproken column: Van Jole komt tot die vergelijking
met McCarthy omdat Wilders hem zelf drie jaar geleden in het weekblad
Esquire heeft gemaakt.

De vraag is of Wilders niet zelf kiest voor deze slachtofferrol. Van
Fortuyn kan hij immers geleerd hebben dat het electoraal handig is
gedemoniseerd te worden.

Volgens hoogleraar geschiedenis Henk te Velde zijn het niet anderen
die een cordon sanitaire om Wilders heen leggen, maar sluit hij
zichzelf bewust buiten. Te Velde in de Vrij Nederland van 10 maart:’De
Partij voor de Vrijheid ontwikkelt zich tot een antisysteempartij. Het
is nog niet zover, maar hij is een weg ingeslagen die eindigt met de
vaststelling: “Deze rechtsorde is de onze niet.”Buiten de Kamer zoekt
hij steun bij kiezers die zich eveneens tegen het systeem keren een
anti-gevoel dat zich nu op moslims richt, maar waar een diepere afkeer
achter schuilgaat.’

Niet alleen inhoudelijk, maar ook met zijn stijl zal hij de
confrontatie met andere fracties en  kamervoorzitter Verbeet blijven
zoeken. In de Volkskrant van 9 maart lacht hij om collega’s die vinden
dat er een kritische fatsoensgrens in het debat is overschreden. ‘Ze kunnen hun borst natmaken, ik ben nog niet eens begonnen. Het wordt nog veel heftiger. Wie daar niet tegen
kan moet een ander vak kiezen. Eigenlijk interesseert het me helemaal
niets wat de andere partijen vinden: laat ze allemaal maar in een heel
hoge boom klimmen en dan zien we wel of er ooit nog iets uit valt.’

Behalve Wilders zijn er ook diverse anderen die graag bijdragen aan
het beeld dat Wilders gedemoniseerd wordt. Zo deed Leon de Winter het
in een column op de website van Elsevier en hoogleraar Twan Tak in het AD.

Linkse kerk
Het aangaan van coalities of het sluiten van compromissen is  voor de PVV electoraal niet handig. Net als vroeger de SP (met de leus ‘stem tegen, stem sp’) en later de LPF dat deden, zal de PVV er vooral baat bij hebben zich zoveel mogelijk buiten het politieke systeem te plaatsen door zich tegen de ‘gevestigde partijen’ af te zetten.

En net als Fortuyn dat deed, zet de PVV zich hierbij vooral af tegen
de ‘linkse kerk’. Een rondgang langs vele, niet alleen rechtse
internetfora leert dat er een breed gedeelde afkeer bestaat van deze
‘linkse kerk’.  Links is de oorzaak van alle kwaad. Dat er in de
Nederlandse parlementaire geschiedenis nimmer sprake is geweest van een
linkse meerderheid en een onderzoek
vorig jaar aantoonde dat de Nederlandse pers eerder rechts dan links
is, doet niet ter zake. Wilders plaatst journalisten die kritische
vragen stellen graag in het linkse kamp, zoals hij onlangs deed met
Sven Kockelmann, presentator van Goedemorgen Nederland.

Kamervragen
Wat de PVV verder handig doet is de regering
bestoken met kamervragen. In de eerste zes weken van dit jaar heeft de
PVV 169 Kamervragen
over 31 onderwerpen gesteld. De partij van Wilders lijkt daarmee
hard op weg naar een record. De PVV gebruikt de kamervragen vooral als
publicitair instrument. Met een kamervraag ‘claim’ je een onderwerp en
maak je bovendien kans op free publicity. De kamervragen van de PVV
zijn niet alleen te vinden op hun eigen website, maar ook op
bijvoorbeeld de website het Vrije Volk, verzamelplaats van het intelligentere deel van Wilders’aanhang.

Moslims
Maar bovenal wint Wilders aan populariteit door in
te spelen op de angst voor moslims. Dat blijft een onderwerp dat
scoort, getuige ook de grote aandacht voor de islam in de columns op
conservatieve websites als die van Elsevier, Opinio
en tientallen weblogs. Het zijn voornamelijk niet-moslims die zich op
deze websites opwerpen als kenners van de islam (met arabist Hans
Jansen als meest geciteerde bron) en net als Wilders doorgaans een
angstaanjagend beeld schetsen van een zelden gedefinieerde ‘zuivere
islam’, waarnaar uiteindelijk alle moslims zouden streven. Gematigde
moslims bestaan volgens deze kenners niet.

Wilders is de afgelopen jaren steeds rabiatere uitspraken over moslims gaan doen. In een interview met het BBC-programma Hardtalk verklaarde hij dat er in Europa inmiddels sprake is van Huntingtons Clash of
Civilizations en dat er onder Europeanen nog geen sense of urgency
is om deze clash te winnen. In hetzelfde programma verklaarde hij het onacceptabel wanneer moslims in de grote steden de
meerderheid gaan vormen. Iets vergelijkbaars zei hij een jaar
geleden bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma Klare Wijn.

Tijdens de verkiezingscampagne sprak hij over een tsunami van
islamisering, later verklaarde hij in De Pers dat wanneer moslims in
Nederland willen blijven, ze de helft uit de Koran moeten scheuren en
weggooien. Ook verklaarde hij in hetzelfde interview dat wanneer
Mohammed hier vandaag zou leven, Wilders zou voorstellen hem met pek en
veren het land uit te gooien. Want, zoals Wilders schreef op de site
van Geenstijl: “Alle valse heroïek ten spijt was Mohammed dus een perverse man en
agressieve warlord, zijn Koran een gewelddadig boek en de zuivere Islam
tot op de dag van vandaag een toonbeeld van expansionisme en
intolerantie, met een latente potentie tot het veroorzaken van een
volgende wereldoorlog.”

Over een wereldoorlog gesproken. Wilders: “Oud-chef van
de Mossad Efraim Halevy zegt dat de Derde Wereldoorlog is begonnen. Die
woorden neem ik niet in de mond, maar het klopt wel.”

In een interview dat hij begin maart aan het NRC gaf werd zijn doel
duidelijk: hij streeft naar een Nederland met zo min mogelijk moslims
en daarom wil hij ze aanmoedigen het land vrijwillig te verlaten: “Wie
zich niet aan onze dominante cultuur aanpast, is hier over 20 jaar niet
meer. Die wordt het land uitgezet.”

Wilders doet zijn uitspraken in een klimaat waarin islambashing
normaal is geworden. Maar vervang in de uitspraken van Wilders
‘moslims’ door bijvoorbeeld ‘joden’… Ach nee, ik ga geen parallel
trekken met de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw.

Ik zeg niet dat Wilders een racist is,  maar de schijn heeft hij wel tegen.

Ewoud Butter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s