In naam van de Vrijheid: Koran niet verspreiden maar herschrijven?

Koran_1
Een paar maanden geleden riep de voormalige VVD’er Geert Wilders
moslims nog op de helft uit de Koran te scheuren om zich aan te passen
aan onze moderne samenleving. Vandaag krijgt hij navolging in het
Liberaal Reveil, het blad van de Telderstichting, het wetenschappelijk
bureau van de VVD. Daarin schrijft iemand die zich verschuilt achter
het pseudoniem M.S.H. Frankenvrij dat de oproepen tot haat en tot het
plegen van misdrijven moeten
verwijderd worden uit de Koran. De ‘beschaafde’ versie van het boek dat
dan ontstaat kan in Nederland volgens Frankenvrij worden vrijgegeven.

De anonieme auteur doelt op passages in de Koran die oproepen tot moord en doodslag
tegen niet-islamieten. Die vormen volgens hem (of haar) een ,,ernstig
misdrijf” tegen het Wetboek van Strafrecht. ,,Daaraan dienen
bijbehorende consequenties te worden verbonden”, aldus de auteur. De
Koran zou dus in zijn huidige vorm niet in Nederland verspreid mogen
worden.

Een citaat:

‘Wanneer iemand -uw volle broer, uw
zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend, u in
het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die
u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van de naburige
volken, vlakbij of ver weg of waar dan ook ter wereld, luister dan niet
naar zo iemand en geef niet toe, wees onverbiddelijk, heb geen
medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. U moet hem
ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de
dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn
straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de Heer, uw God,
die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.’

Een
weinig vrolijkstemmende tekst uit …De Bijbel (blz. 294 van de Nieuwe
Bijbelvertaling). Want ook dat Heilig Boek, vooral het Oude Testament,
bevat diverse ‘vredelievende’ teksten. Toch richt de vrijheidstrijder
van de VVD zich alleen op de Koran, die volgens Frankenvrij primitief,
ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend is.

Het enige verboden boek in Nederland -tot nu toe – is Mein Kampf van
Adolf Hitler, dat ook niet bepaald bekend is geworden vanwege het
aanzetten tot naastenliefde. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe
liberaal het is om het herschrijven van theologische werken te
bepleiten, of sterker, hoe liberaal het is om publicaties te verbieden.
Zelf ben ik geen voorstander van een verbod van boeken, ook niet van
Mein Kampf.
Maar, als je dan Mein Kampf en de Koran (ten dele) zou
willen verbieden, wees dan consequent, en roep dan ook de christenen op
de helft uit de Bijbel te scheuren. En laten we dan ook meteen de
teksten van diverse romanfiguren en filmpersonages eens grondig
inspecteren. Vervolgens kunnen we dan naar goed christelijk gebruik
weer boekverbrandingen
organiseren. Eventueel in combinatie met een barbecue en een
dixielandbandje. Harry Potter is al verbrand door Amerikaanse
christenen en de Da Vinci Code is in katholieke vlammen opgegaan. En
dat alles in naam van de Vrijheid.

VVD-Tweede Kamerlid Henk Kamp heeft overigens laten weten het niet eens te zijn met de
strekking van het stuk. Volgens Kamp vertaalt de auteur ten onrechte
een geschrift uit de zesde eeuw naar de wetten. van deze tijd.

Islamitische theologen die het artikel op verzoek van de redactie vooraf bekeken, vonden het standpunt te verdedigen. Dat zegt VVD-senator Heleen Dupuis, voorzitter van de redactieraad en zelf theoloog. Dupuis hoopt dat veel liberale moslims reageren op het stuk.
“Als redactie willen wij ruimte bieden voor discussie. Ik zal mij
echter nooit zo negatief uitlaten over een heilig boek.”

Voor de liefhebbers nog een Bijbelcitaat:

Als een
man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden
een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht .(Leviticus
20:13)

en….

‘Als u niet
zorgvuldig de wetten naleeft waarin ik u onderwezen heb en die in dit
boek zijn opgetekend, en de glorieijke en ontzagwekkende naam van de
Heer, uw God, de eerbied onthoudt die Hem toekomt, zal hij u en uw
nageslacht zeer zwaar straffen. Hij zal u treffen met ongehoorde
plagen, waar geen einde aan komt, en met vreselijke, ongeneselijke
ziekten. Hij zal opnieuw al die gevreesde kwalen uit Egypte op u
afsturen en u ermee treffen…

I rest my case…Zaaaaaaaalig pasen!

Ewoud Butter