Marokkaanse jongeren: criminaliteit daalt, voortijdige schooluitval stijgt

AfbeeldingDe criminaliteit onder Marokkaans Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren in de 22 zogeheten Marokkanengemeenten licht gedaald. Was in 2009 nog 9,6% van de Marokkaanse jongeren tussen de 12 en 24 jaar verdachte van een misdrijf. In 2011 was dit gedaald naar 8,9%.

Het is de vraag in hoeverre deze trend zal doorzetten. Want, tegenover de daling van de criminaliteit staan twee andere ontwikkelingen die hier haaks op kunnen staan: het aantal Marokkaans Nederlandse jongeren dat voortijdig school verlaat is licht gestegen en de werkloosheid onder deze groep is relatief hoog.

Dat blijkt uit het rapport Marokkaanse Nederlanders 2012 van het onderzoeksinstituut Risbo van de Erasmusuniversiteit dat op 30 januari in de Tweede Kamer behandeld wordt.

De monitor gaat in op de situatie van de Marokkaans-Nederlandse bevolking in 21 van de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband ‘Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren’. Onderzoek werd gedaan naar de positie van Marokkaanse Nederlanders op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit.

In 2010 heeft Risbo een nulmeting (over het jaar 2009) uitgevoerd, in 2011 volgde de eerste vervolgmeting. In Marokkaanse Nederlanders 2012 worden de resultaten van de tweede vervolgmeting beschreven.

De metingen zijn een onderdeel van een programma dat in 2009 door vier ministeries en 22 gemeenten werd gestart. Doel was gezamenlijk te werken aan het verminderen van de werkloosheid, criminaliteit en schooluitval. In de praktijk ging het meeste geld en de meeste aandacht naar het terugbrengen van de criminaiteit en de overlast. Hierbij werd vaak gekozen voor een specifiek op Marokkanen gerichte aanpak. Een vergelijkbaar beleid werd overigens voor Antillianen ontwikkeld.

Bij de monitor vorig jaar bleek dat er niet veel zinnigs over de resultaten van deze aanpak viel te zeggen. Dat kwam deels door de complexiteit van de problematiek en de relatief korte looptijd van de meeste projecten, maar zeker ook doordat veel gemeenten hadden nagelaten duidelijke afspraken te maken over de te behalen resultaten.

De specifiek op Marokkanen en Antillianen gerichte aanpak werd door het vorige kabinet Rutte afgeschaft. De aanpak en de daarop gebaseerde maatregelen moesten vanaf 2012 voor iedereen gaan gelden. “Afkomst speelt daarbij geen rol” schreef toenmalig minister Donner.

Volgende week zal het in de Tweede Kamer hoogstwaarschijnlijk wel over afkomst gaan. Bij het benoemen van problemen blijkt een specifieke achtergrond meestal relevanter dan bij het oplossen van diezelfde problemen.

Het is te hopen dat het debat in de Tweede Kamer zich niet alleen kortzichtig zal beperken tot criminalitei en overlast. Om criminilatiteit op langere termij terug te dringen zal het kabinet ook fors moeten inzetten op het terugdringen van de relatief hoge schooluitval en werkloosheid onder Marokkaanse jongeren.

Dit stuk verscheen eerder op Republiek Allochtonië.

Verder lezen:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s