De Israelische agenda van Geert Wilders (update)

Vandaag kondigde Geert Wilders aan dat hij in Israel een toelichting zal geven op zijn standpunt dat Jordanië ‘de enige Palestijnse staat is die er ooit zal komen. Hij is door het Israëlische parlementslid Arieh Eldad uitgenodigd om op 5 december hierover in Tel Aviv te komen spreken. Volgens Wilders staat de bijeenkomst waar hij spreekt los van een partijcongres van de ultranationalistische partij National Union, waarvan Eldad lid is.

Dit bericht zal opnieuw de aandacht vestigen op de nauwe banden die Geert Wilders heeft met ultranationalistische groeperingen in Israel. In dat verband is ook de roep relevant van D66 en Groenlinks om meer transparantie over de financiering van politieke partijen. Van GroenLinks ligt er al een panklaar voorstel. Hieronder een update van een artikel dat ik oorspronkelijk een jaar geleden, in juni 2009, schreef over de banden van Wilders met Israel.

Israël zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, de volgende film van Geert Wilders. Dat heeft de PVV-voorman een jaar geleden verklaard in een interview met de Israelische krant Haaretz. In hetzelfde interview liet Wilders weten weinig heil te zien in een Palestijnse staat en liet hij zich lovend uit over de extreem-nationalistische  minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman.

Meerdere PVV-kamerleden hebben, zoals veel Nederlanders, nauwe banden met Israel. De website Joop.nl wees al eens op een levensgrote Israelische vlag op de werkkamer van de PVV (zie hier).
Geert Wilders zelf toont zich keer op keer zeer loyaal aan Israël, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land. Ook ontvangt Wilders financiële steun uit Israël en van pro-Israëlische groepen uit de VS. Voor alle helderheid: Wilders doet niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de (vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een ander land aanloopt.

Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeeen, zelf niet transparant is over haar buitenlandse geldbronnen.

Wilders en Israel
Dat Wilders nauwe banden heeft met Israel is al langer bekend. Hij doet daar zelf overigens ook niet erg geheimzinnig over. Hij heeft er twee jaar gewoond en heeft het land naar eigen zeggen de afgelopen 25 jaar minimaal 40 keer bezocht. Hij heeft er een groot politiek netwerk en heeft bijvoorbeeld de voormalige premier Sharon vele malen ontmoet. VVD-Kamerleden die Wilders als fractiegenoot hebben meegemaakt, omschrijven hem als een pleitbezorger voor de Joodse staat. “Hij heeft een heel groot hart voor Israël één de politieke belangen van dat land”, aldus John Manheim (CIDI) in de Volkskrant. Toen Wilders nog voor de VVD in de Tweede Kamer zat, had hij een werknemer in dienst die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade en ging hij voor de VVD naar Israël om stemmen te ronselen onder Nederlandse immigranten. Wilders verklaarde destijds:”De VVD doet het doorgaans goed onder Nederlanders in het buitenland. In Israël wonen tienduizend Nederlanders, die ik wil laten weten dat de VVD er is voor de joodse kiezer.”

Tijdens de presentatie van zijn film Fitna in Jerusalem gaf Wilders blijk van zijn emotionele verbondenheid met Israel. Hij verklaarde: “We all carry Jerusalem in our blood, in our genes. We all live and breathe Jerusalem. We talk Jerusalem, we dream Jerusalem. Simply because, the values of ancient Israel have become the values of the West. We are all Israel, and Israel is in all of us.”

Geen geloof in Palestijnse Staat
Half oktober 2010 twitterde Wilders: “Jordanie is de enige Palestijnse staat die er ooit zal komen. Judea/Samaria zijn Israel dus hoe meer joodse nederzettingen daar hoe beter.” Wilders heeft geen geloof  in een Palestijnse Staat. Een jaar geleden zei hij tegenover Haaretz :”My personal belief is that there is a two state solution for the Palestinians. One of those states is called Jordan.”

Hiermee lijkt hij volgens De Belgische De Morgen de facto zijn voorkeur uit te spreken voor de zogenaamde driestatenoplossing, die de Palestijnse nationaliteit en identiteit ontkent. Volgens deze visie wordt de Gazastrook geannexeerd door Egypte en (het resterende deel van) de Westelijke Jordaanoever door Jordanië.

Wilders verklaarde in het interview met Haaretz “geschokt” te zijn over uitspraken van Barack Obama in Cairo. Obama sprak daar over een nieuw begin in de relatie met de islamitische wereld. Hij riep Israël op om de bouw van nederzettingen te stoppen en refereerde aan het lijden van het Palestijnse volk. Volgens Wilders gaat Israël, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen moeilijkere tijden tegemoet.

Etnische zuivering
Wilders toont vooral affiniteit met de ultra-rechtse partijen in Israel die pleiten voor etnische zuivering. Zo is Wilders lyrisch over de ultra-conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Avgidor Lieberman. Wilders noemt hem in het interview met Haaretz een intelligent, sterk en slim politicus. Na de overwinning van Liebermans partij Yisrael Beiteinu zou Wilders hem hebben opgebeld en gefeliciteerd. Hun beider partijen zouden meer gelijkenissen dan verschillen vertonen, en daar is Wilders naar eigen zeggen trots op.

Lieberman is voorstander van een groot Israël waarin voor Palestijnen geen plaats is. In 2004 kwam hij met een plan om Israël etnisch te zuiveren, in 2006 betitelde hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas als niet van belang. Door de kleine linkse partijen in Israel wordt hij betiteld als een racist en fascist.

Wilders gaat op 5 december naar Israel op uitnodiging van parlementslid Aryeh Eldad, die aan de laatste verkiezingen deelnam onder de vlag van de Nationale Unie, een partij die vindt dat Israël etnisch gezuiverd moet worden door het vertrek van Arabische Israëli’s, eventueel onder dwang.  Eldad is een revisionistische zionist die een groot voorstander is van de nederzettingenpolitiek en niet in vrede met de Arabieren gelooft. Hij was ook degene die Wilders uitnodigde om Fitna in Israel te presenteren.

Zelf liet Wilders overigens tijdens een kamerdebat in januari 2008 weten dat de Palestijnen wat hem betreft de Sinaï in konden worden gedreven en in december herhaalde hij: ,,Knikker de hele bende maar de Sinaï in”.

PVV
Vraag is in hoeverre het Midden-Oostenbeleid van Wilders gesteund wordt door zijn kiezers. Met de fractie heeft Wilders weinig problemen.Wilders wil is immers wet in de PVV, waarvan hij het enige lid is. Hij heeft zijn fractieleden zelf uitgekozen en zal ze tijdens het sollicitatiegesprek ongetwijfeld gevraagd hebben naar hun visie op het Israelisch-Palestijns conflict.  Fractiegenoot Martin Bosma is net als zijn politiek leider vaak in Israel geweest. Tijdens een bijeenkomst van het CIDI noemde Bosma  Aryeh Eldad zijn “goede vriend”. Bosma verklaarde verder dat hij hoopt dat Israël het pad van vrede verlaat en dat Israël, als het aan de PVV ligt, een militaire campagne mag beginnen tegen Iran.

Maar of de achterban van de PVV de pro-Israëlische standpunten van de partij steunt is maar de vraag. Daar zit voor de partij een probleem. Uit een enquete die in december 2007 werd gehouden, bleek namelijk dat het merendeel van de PVV-aanhang weinig op heeft met Israël. 39% van de PVV-stemmers vond toen dat Nederland Israël niet zou moeten steunen wanneer het land zou worden aangevallen. Bij alle andere partijen waren er minder tegenstanders van steun aan Israël.

Financiële steun

Ook in Israel is lang niet iedereen blij met de steun van Wilders. Zie bijvoorbeeld dit artikel op dutch Blog Israel. Toch zijn er diverse, vooral ultrarechtse groepen in Israël die hem steunen. Zo meldde een correspondent van De Groene Amsterdammer in maart 2009 dat er in Israël flink voor Wilders werd gecollecteerd. Ook vanuit de Verenigde Staten ontvangt Wilders steun van pro-Israëlische en/of anti-islamitische organisaties. In Amerika bestaat zijn aanhang volgens Ronny Naftaniel (CIDI) vooral uit republikeinse, conservatieve joodse kringen waar veel geld zit. Naftaniel in de Volkskrant van 20 juni:”Zowel in Amerika als in Israel begeeft Wilders zich in geaccepteerde extreem-rechtse kringen.” Even googlen leert dat Wilders steun krijgt vanaf veel buitenlandse sites, waaronder Atlas Shrugs,  Jihad-watch, Samizdata.net, Yidwithlid, GatesofVienna. Ongeveer hetzelfde groepje dat eind oktober betrokken was bij de pro-Wilders demonstratie in Amsterdam. Om de buitenlandse belangstellenden te informeren levert de PVV tegenwoordig ook nieuws in het Engels.

Een deel van deze giften zijn bedoeld voor zijn juridische verdediging en komen volgens de Volkskrant binnen op de bankrekening waarop ook de partijdonaties uit Nederland worden gestort. “Buitengewoon onfris”, oordeelt Remco Nehmelman, hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de universiteit Utrecht in de Volkskrant. Nehmelman: “In veel landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannë, zijn buitenlandse giften verboden. Je wilt uitsluiten dat buitenlandse krachten het binnenlandse beleid beïnvloeden.” Pas als een donateur een tegenprestatie verlangt, is er een probleem, aldus de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in de Volkskrant. “In Nederland kunnen we ongeoorloofde afhankelijkheid echter niet vaststellen, omdat we de geldstromen niet kennen.”

Buitenlandse inmenging
Relevant is dan ook de vraag in welke mate conservatieve geldschieters uit de VS en Israel invloed hebben op de standpunten van de gedoogpartij PVV. In welke mate wordt het beleid van Rutte 1 vanuit het buitenland beinvloed? Misschien gebeurt dat in het geheel niet, maar zolang onduidelijk is hoe de PVV aan haar geld komt, valt het ook niet uit te sluiten.

Dat hoeft niet alleen relevant te zijn voor het Midden-Oostenbeleid van de partij, maar ook wanneer het gaat om het beleid ten opzichte van Iran of zelfs wanneer het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Zo hield Wilders, die zich anders graag profileert als strijder voor de vrijheid van meningsuiting, zich opvallend stil toen Mark Rutte een jaar geleden suggereerde de ontkenning van de holocaust niet meer strafbaar te stellen. Wanneer Wilders consequent was geweest, had hij Rutte gesteund, maar hij hield zich gedeisd, ongetwijfeld om zijn geldschieters niet voor het hoofd te stuiten.

Volkskrant-verslaggever en oud-correspondent in Israël Alex Burghoorn constateerde na het debat over de regeringsverklaring dat Wilders een Israëlische blik op de multiculturele problematiek had weten te introduceren in het kabinetsbeleid. ‘Ben ik nog in Israel?’ schreef hij in de Volkskrant.

islam
Maar ook de opvattingen van de partij over de islam kunnen verklaard worden uit de banden van Wilders met ultra-nationalistische partijen in Israel die een grote aanhang hebben onder de Joodse kolonisten, vaak religieuze zionisten of revisionistische zionisten.

Zo hebben deze partijen in Israël, net als de islamisten van Hamas overigens, er alle belang bij om van het Midden-Oostenconflict een religieus conflict om heilige grond te maken. Intern gebruiken deze partijen het in de strijd met seculiere krachten en in de onderlinge propaganda-oorlog tussen Israël en Palestijnen wordt dankbaar gebruik gemaakt van extremistische uitspraken die aan weerszijden worden gedaan. Zo is het Israelische beleid het gemakkelijkste te verdedigen door te wijzen op anti-joodse uitingen in de islam. Palestijnse verlangens naar eigen land worden zoveel mogelijk geïslamiseerd door Palestijnen te vereenzelvigen met het islamistische Hamas en niet met het seculiere Fatah of de christelijke Palestijnen.

In een dergelijke propaganda-oorlog past het ook de diversiteit binnen de islam te ontkennen en de ‘zuivere islam’ gelijk te stellen aan de meest extreme stroming. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld ook geregeld verwezen naar moderne complottheorieen zoals de in rechtse kringen populaire Eurabiatheorie van Bat Ye’or (pseudoniem van Giselle Littman). In dergelijke theorieen wordt gesproken over een oorlog van de joods-christelijke beschaving met de islam. De islam wordt dan als een agressief monolitisch blok voorgesteld dat via migratie en een groot geboortenoverschot streeft naar wereldheerschappij en invoering van de sharia.

Fitna2
Tegen deze achtergrond is het logisch dat in de ogen van Wilders Israël de “voorhoede” van het Westen is en in die hoedanigheid de eerste verdedigingsgordel moet zijn van Europa tegen de oprukkende “islamiseringsgolf”. Daarom wil Wilders, in zijn volgende film Fitna 2 aandacht besteden aan Israel en de islamisering van Europa. In het interview met Haaretz zegt Wilders hierover:”The film will demonstrate that the fight against Israel is not territorial, and hence Israel is only the first line of defense for the West. Now it’s Israel but we are next. That’s why beyond solidarity, it is in Europe’s interest to stand by Israel.”

We moeten Israël dus steunen om de islamisering van Europa te stoppen. “De jihad tegen Israel is de jihad tegen ons allen” (citaat uit Steeds een stapje verder in de Volkskrant van 20 juni). Dat is de boodschap van Wilders, leider van een partij die gedoogsteun geeft aan het huidige kabinet Rutte 1, geïnspireerd en bekostigd door conservatieve krachten in Israël en de VS.

Met steun aan de Palestijnen is niets mis, met steun aan Israel ook niet. Er zijn in beide gebieden veel krachten die op zoek blijven naar een vreedzame oplossing van het conflict. Het is Wilders goed recht om te sympathiseren met ultranationalistische groeperingen in Israel en hij mag bij die groepen ook om geld bedelen. Maar als burger van dit land wil ik dan wel graag weten of deze groepen met hun steun aan Wilders ook invloed kopen op de PVV en misschien indirect op het Nederlandse regeringsbeleid.

Tijd voor kamervragen lijkt me of, nog beter, tijd voor het indienen van een wetsvoorstel dat moet leiden tot meer duidelijkheid over partijfinanciering.

Ewoud Butter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s