Over Ewoud

Afgestudeerd als politicoloog, werk ik als zelfstandig onderzoeker, adviseur en schrijver van toneelstukken. Sociale vraagstukken en mensenrechten zijn centrale thema’s in mijn werk. 

(foto: Annelies van Vugt)

Ik verdiep me nu 30 jaar in sociale vraagstukken. De onderwerpen variëren van inclusiviteit, integratie en radicalisering tot sociaal werk, onderwijs, media en kunst & cultuur. Ik doe dit in verschillende rollen: als onderzoeker, project- en interimmanager, trainer en adviseur. Ik werk voor onder andere gemeenten, de Rijksoverheid, NGO’s, woningcorporaties, theatergezelschappen en vrijwilligersorganisaties.

Ik wil graag weten hoe mensen hun plek kunnen vinden in de samenleving en op welke wijze soms complexe processen van identiteitsontwikkeling, in- en uitsluiting, groepsvorming en communicatie daarbij een rol spelen. Hoe kunnen we een prettige samenleving creëren waarin ieder mens autonoom kan zijn en de vrijheid heeft om zichzelf te zijn? Een samenleving waarin de overheid er voor de burgers is en niet andersom, waar wezenlijk contact van mens tot mens belangrijker is dan het bureaucratische doolhof van regels en procedures.

Ik verzamel kennis met verschillende soorten onderzoek: variërend van variërend van kwalitatief onderzoek, praktijkgericht (actie)onderzoek en evaluatieonderzoek tot storytelling. Ik doe hiervan verslag in toegankelijke publicaties met concrete aanbevelingen en adviezen.

In 2005 startte ik uit onvrede over de hijgerigheid waarop het debat over integratie mijn blog Republiek Allochtonië. Op dit blog wordt verslag gedaan van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over ‘het integratievraagstuk’. Relatief veel aandacht wordt besteed aan achtergronden, feiten en onderzoek. Daarnaast was het tot 2020 nadrukkelijk het doel personen en organisaties op Republiek Allochtonië een platform te geven die in de reguliere media minder vaak gehoord worden. Dit ging mij echter zo veel vrijwillige tijd kosten dat ik in 2020 besloten heb hiervoor minder ruimte te maken. In 2016 had ik de grote eer om als oprichter en hoofdredacteur van dit blog de Clara Meijer Wichmannpenning, een mensenrechtenprijs, te ontvangen.

Tot slot schrijf ik fictie. Ik publiceerde o.a. een roman (Isa, 2008) en zes toneelstukken die in Nederland en België zijn opgevoerd. Ik ben nu bezig met het schrijven van een ‘corona-voorstelling’, een vervolg op mijn stuk De Perenboom. Het stuk zal in het voorjaar van 2021 in premiere gaan. Mijn toneelstukken worden omschreven als (licht) absurdistisch en humoristisch.
Meer in mijn bio


Onderzoek

Theater

Contact