Over Ewoud Butter

Ewoud Butter werkt als zelfstandig onderzoeker, adviseur en schrijver van toneelstukken.

(foto: Annelies van Vugt)

Afgestudeerd als politicoloog, werk ik als voornamelijk als zelfstandig onderzoeker, en soms als redacteur, adviseur of (interim)manager. Daarnaast schrijf ik toneelstukken. De onderwerpen waar ik me mee bezig houd variëren van mensenrechten, participatie, discriminatie & inclusie tot radicalisering en extremisme. De belangrijkste werkvelden waarop ik actief ben zijn politiek & beleid, media, onderwijs, arbeids- en woningmarkt, welzijn, sport en kunst & cultuur. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere de Rijksoverheid, gemeenten, NGO’s, adviesbureaus, woningcorporaties, theatergezelschappen en vrijwilligersorganisaties.

Kennis en verhalen

Ik verzamel kennis en verhalen met verschillende soorten onderzoek: kwalitatief onderzoek, praktijkgericht (actie)onderzoek en evaluatieonderzoek. Met mijn onderzoek verbind ik de ervaringskennis van burgers en professionals met wetenschappelijke kennis. Ik doe hiervan verslag in toegankelijke publicaties met concrete aanbevelingen en adviezen. Daarnaast schrijf ik artikelen, factsheets, factchecks, blogs en verhalen voor verschillende kennisinstituten en media.

Samenwerking
Ik werk graag en met veel plezier samen met anderen. Bijvoorbeeld met maastschappelijke organisaties, met kennisinstituten en andere onderzoekers. Ik ben lid van het Onderzoekerscollectief, een samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein en ik werk samen met andere onderzoekers, journalisten, vertalers en schrijvers op De Wallenburgpers. Meer over mijn afgeronde en lopende werkzaamheden hier.

Republiek Allochtonië en andere online initiatieven
Uit onvrede over de hijgerigheid waarop het debat over integratie verliep, startte ik in 2005 het blog Republiek Allochtonië. Op dit blog wordt verslag gedaan van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over ‘het integratievraagstuk’. Relatief veel aandacht wordt besteed aan achtergronden, feiten en onderzoek. In 2016 had ik de grote eer om als oprichter en hoofdredacteur van dit blog de Clara Meijer Wichmannpenning, een mensenrechtenprijs, te ontvangen.
Behalve van Republiek Allochtonië was ik ook mede-initiatiefnemer van de sites polderislam.nl (met Roemer van Oordt) en stellingchecker.nl (met het blog sargasso).

Fictie
Tot slot schrijf ik fictie. Ik publiceerde o.a. een roman (Isa, 2008) en zes toneelstukken die in Nederland en België zijn opgevoerd. Mijn toneelstukken worden omschreven als (licht) absurdistisch en humoristisch. Ik schrijf nu mijn zevende toneelstuk, dat in april 2023 in premiere zal gaan.

Ik speel zelf toneel bij theatergroep De Spelers, ik hou van koken, sport en ben waarschijnlijk de minst scorende rechterspits uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Iets meer succes had ik als verdediger en als duo-coach van een meidenvoetbalteam. Meer in mijn bio.


Onderzoek

Theater

Contact