Moslimbashen voor beginners. Tips voor rechtse populisten

Stel, u bent politicus van een rechts populistische partij en u bent toevallig terecht gekomen op dit blog.

Laat ik dit bezoek dan voor u tot een nuttige tijdsbesteding maken en wat tips geven om bij de komende verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te winnen. Omdat de PVV alleen in Den Haag en Almere deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen, blijven er zo’n 440 gemeenten over waar voor u een hoop stemmen zijn te winnen. Hoe doet u dat? Ik geef eerst een aantal algemene, strategische tips voor rechtse populisten, daarna ga ik specifiek in op het bashen van moslims.

 1. Hoed u voor positieve verhalen. Die wekken argwaan bij veel kiezers. U kunt het optimisme beter overlaten aan politici die herkozen willen worden. U benoemt en vergroot de problemen waarop u zich wilt profileren.
 2. Laat u ook niet verleiden tot het geven van oplossingen. Oplossingen geven betekent namelijk keuzes maken en prioriteiten stellen en voordat u het weet maakt u een keuze die slecht bij uw potentiële achterban valt. ‘Geen islam in onze dorpstraat’ kan nog wel of ‘geen geld meer naar linkse hobbies’ is ook een oplossing zonder risico.
 3. Hoed u voor nuance en spreek zoveel mogelijk in soundbites. Uw mening moet gemakkelijk samen te vatten zijn in de kop van een krantenbericht, uw argumentatie mag niet langer zijn dan een bericht op twitter (140 tekens).
 4. Wees in doorlopende staat van woede, ontzetting en verbazing. De media zijn immers gevoeliger voor emoties dan voor argumenten. Wees grof en direct, dat suggereert namelijk meer daadkracht en humor dan de melige en verhullende woordenbrij van de Haagse of de plaatselijke elite.
 5. Zet ‘goed’ en ‘kwaad’ duidelijk tegenover elkaar en gebruik groepstegenstellingen als ‘wij’ versus ‘zij’, ‘Nederlanders versus niet-Nederlanders’, ‘de elite versus de gewone mensen, ‘autochtoon versus allochtoon’, ‘rechts versus links’, ‘joods-christelijk’ versus ‘moslims’ etc. Zo houdt u het overzichtelijk. U bent trouwens als vertegenwoordiger van de ‘gewone Nederlander’ uiteraard tegen de elite. En wanneer u zelf al lang onderdeel bent van die elite wordt dat minder relevant naar gelang u zich er harder tegen afzet.
 6. Profileer uzelf als vaderlands- en dorpslievend. Spreek lovend over het joods-christelijke erfgoed, de Nederlandse identiteit en cultuur of de lokale variant daarvan, maar laat u nimmer verleiden tot het definiëren van die identiteit of cultuur.
 7. Benadruk uw voorliefde voor vrijheid. Dat blijkt prima gecombineerd te kunnen worden met een batterij aan voorstellen om alles te verbieden wat u niet bevalt. Het gaat namelijk uiteindelijk vooral om uw vrijheid en die van uw achterban.
 8. Creëer uw eigen werkelijkheid met bedreigingen en angstbeelden;  laat die beelden niet verstoren door berichten van media en academische onderzoekers, die natuurlijk per definitie allemaal ‘links’ zijn. Schets een groot dreigend gevaar waardoor het oude vertrouwde en geliefde Nederland of uw dierbare dorp ten onder dreigen te gaan aan een tsunami van ellende. Alles gaat naar de hel, de verdoemenis en de bliksem als er niet snel wat verandert. Het is vijf voor twaalf, tijd om angst te zaaien.
 9. Denk in complotten, bijvoorbeeld het complot van de linkse kerk. Dat er in Nederland nooit sprake is geweest van een linkse meerderheid en ook de meeste gemeentebesturen rechts zijn, is voor uw achterban niet relevant. Maak duidelijk dat linkse organisaties samenwerken, subsidie aan elkaar geven en op elkaars bijeenkomsten komen. Ook al gebeurt er niets strafbaars, de suggestie van het bestaan van ‘slinkse netwerken’ is voldoende om achterdocht te zaaien.
 10. Gebruik in dit verband ook de techniek van guilty by association: hiermee kunt u aantonen dat iemand niet deugt omdat hij of zij (verre) familie heeft die niet deugt, een dubieuze vriend heeft, of ooit op een bijeenkomst is geweest die door een twijfelachtige organisatie werd georganiseerd of waar een omstreden spreker sprak.
  Gebruik behalve ‘de linkse kerk’  ook ‘politiek correct’ als kwalificatie om uw tegenstander op effectieve wijze verdacht te maken zonder verdere argumentatie te hoeven te geven.

Tot zover de inleiding. Da nu  specifieke tips om moslims te bashen. Het gevaar wordt, uiteraard, gevormd door de aanhangers van deze ‘woestijnideologie’. Het is misschien niet erg origineel om moslims als zondebok te kiezen, maar het blijkt wel bijzonder effectief. Het is een gemakkelijk te herkennen groep met hun mallotige baarden en hoofddoeken, om maar niet te spreken over die levensgevaarlijke boerka’s en minaretten.

De Linkse Kerk maakt het u bovendien gemakkelijk: daar schieten ze op de een of andere manier in een kramp wanneer er kritiek op moslims of de islam wordt gegeven. Kritiek op het christendom is links, kritiek op de islam is het domein van rechts geworden.

 1. Maak het die linkse islamofielen dus extra moeilijk door een angstvisioen te schetsen waarin de moslims juist typisch links-liberale verworvenheden als de emancipatie van de vrouw en de homo bij het oud vuil zullen zetten.
 2. Het is volstrekt niet relevant of er moslims in uw gemeente wonen. Ter illustratie: in de gemeente Edam/Volendam, waar hooguit 3% van de bevolking moslim is, haalde de PVV bij de Europese verkiezingen met haar anti-islam agenda de meeste stemmen.
 3. Hanteer de volgende overzichtelijke vergelijking: allochtoon = moslim = extremist.
 4. Spreek niet negatief over ‘moslims’, maar wel over hun ideologie, de islam. Dit uit juridische overwegingen.
 5. Associeer moslims met geweld. U kunt daarbij uiteraard verwijzen naar 11 september en de moord op Van Gogh, maar let op: verwijs niet naar rapporten van Europol want daaruit blijkt dat van de 515 aanslagen in Europa in 2008 er welgeteld 0 door moslims zijn gepleegd.
 6. Moslims zijn overigens per definitie daders en nooit slachtoffers; op z’n hoogst slachtoffers van de islamitische ideologie.
 7. Kruip zelf in een slachtofferrol. Speculeer over een cordon sanitair, toon u snel beledigd en gekwetst, verwijs als het even kan naar een mogelijke bedreiging waarop uiteraard moslims het alleenrecht hebben. Het wekt medelijden bij uw achterban die zich gemakkelijker met slachtoffers kan identificeren en verlamt uw tegenstanders. Verwijt tegelijkertijd moslims dat juist zij in een slachtofferrol kruipen.
 8. Ontmenselijk burgers waar u het niet zo op heeft. Gebruik daarom beeldspraak als straatterroristen, rifratten en geitenneukers.
 9. Ga geen discussie of debat aan, zeker niet met moslims. Voordat u het weet krijgen ze namelijk menselijke trekjes en voldoen ze niet aan het angstbeeld dat u van hen heeft geschetst.
 10. Wees alert en maak van ieder lokaal incident een zaak van landelijke proportie: een Sint zonder kruis, een hal zonder kerstboom of een mallotige advocaat zonder respect voor de rechter, het zijn allemaal uiterst serieuze bedreigingen voor de rechtsstaat die om aparte wetgeving vragen.
 11. Toon u een ware theoloog en strooi kwistig met die citaten uit de Koran, uiteraard alleen wanneer ze uw betoog ondersteunen.
 12. Verwijs altijd naar de islamitische wereld als een groot, machtig monolitisch blok en ontken dat de islam vanaf haar oprichting uiteengevallen is in vele elkaar bekampende stromingen en vormen van volksislam. Toon u ook onwetend over het gegeven dat het zelfs de moslims in Nederland nog nooit gelukt is om gezamenlijk één islamitisch overlegorgaan of islamitische omroep te vormen.
 13. Hanteer dezelfde stelling als de salafisten, namelijk dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is en iedere moslim uiteindelijk een fundamentalist is.
 14. De mening van een moslim deugt niet tot het tegendeel is bewezen. Het begrip taqqiya is het ultieme middel om iedere uitspraak van een moslim verdacht te maken. Voor de onwetenden onder u: taqqiya is het principe dat moslims hun werkelijke mening, gevoelens of geloof in bepaalde omstandigheden mogen verloochenen. Het is een sji’itisch principe dat voor de meeste Nederlandse moslims (voornamelijk soennieten) onbekend is. Iemand te beschuldigen aan taqqiya te doen is een effectieve methode om iemands mening bij voorbaat verdacht te verklaren en het geeft de verdachtmaking ook nog enig theologisch gewicht.
 15. Tot slot: een moslim kan nooit één van ons worden. We blijven hem of haar daarom tot in generaties allochtoon noemen en trekken de integriteit van schijnbaar geïntegreerde moslims in twijfel door ze het label ‘wolf in schaapskleren’ te geven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s